Dịch vụ tư vấn hải quan và giấy phép XNK

Thủ tục Nhập khẩu đối với Sách, Catalog, Tranh ảnh, Tờ rơi, Lịch.

Là các mặt hàng nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và truyền thông.

Hàng nhập khẩu phải xin giấy phép của Bộ Thông tin và truyền thông căn cứ theo Phục lục II – TT22/2018/TT-BTTTT.

Các chứng từ bao gồm căn cứ theo TT39/2018/TT-BTC sửa đổi TT38/2015/TT-BTC

  • Vận đơn
  • Hóa đơn thương mại.
  • Hợp đồng mua bán
  • Các tài liệu khác đi kèm (tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, catalog … nếu có)
  • Giấy phép nhập khẩu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *